piatok, 13. februára 2015

EU granty: výber vhodných výziev pre ICT (uzávierka od apríla do júna 2015)

Nasledovný zoznam je určený IT spoločnostiam, ktoré majú ambíciu súťažiť a získať granty v rámci programu Horizont 2020. Projekty sa podávajú priamo cez Brusel. Podporu pri analýze nápadu, spracovaní projektu a žiadosti Vám rád poskytne náš tím : http://www.profc.eu/team


streda, 29. októbra 2014

Ako sa súťaží o granty cez Brusel ?

Konkurencia je veľká. Veď kto by nechcel získať financie na rozvoj svojho biznis nápadu. Nájdu sa aj takí, ktorí tvrdia, že EU granty sú zlé. Faktom je, že EÚ granty sú tu. Tak ako existujú programy na podporu podnikania v Číne(Torch program) alebo v USA (SBIR program) je tu aj európsky program Horizon 2020.

Ten kto získa prostriedky z programu Horizon 2020 a vie ich správne využiť vo svojom podnikaní, získa aj niečo naviac ! Čo je to? Je to status excelentnej firmy. Firmy, ktorá zvíťazila v ťažkej konkurencii. Firmy, ktorá dokázala presvedčiť hodnotiteľov, že práve jej nápad a projekt stojí za podporu. A konkurencia je skutočne veľká. Takéto firmy dnes potrebujeme ako soľ. Tieto firmy sa dokážu presadiť a uspieť v medzinárodnom prostredí. Prinesú viac práce, zaujímavé profesionálne výzvy mladým ľuďom a pomôžu aj našej ekonomike.